origen

Gestió de residus

GESTIÓ DELS RESIDUS De manera generalitzada al taller, prestarem especial atenció a les fitxes de seguretat dels productes. Que no siguin tòxics no significa que siguin biodegradables, així que no podem abocar al clavegueram els productes líquids que fem servir (decapants, òxids i altres solucions). Farem una correcta gestió dels residus generats al taller en […]

Consum energètic i serveis

La reducció de l’impacte ambiental que generen els nostres processos productius és un aspecte al qual cal prestar atenció quotidianament. A l’ofici joier, fem servir una enorme varietat de materials, eines, productes i tècniques, així com fonts d’energia i altres serveis. Com a norma general, aplicarem la regla de les tres erres (reduir, reutilitzar, reciclar) […]

Vida útil de materials i eines

VIDA ÚTIL DE MATERIALS I EINES Ens fixem en els materials que fem servir i en la seva vida útil per procurar que sigui el més llarga possible. La qualitat dels materials fungibles i de les petites eines és un aspecte crucial. Intentarem que siguin reutilitzables per evitar els envasos i consumibles d’un sol ús. […]

Productes i tècniques menys contaminants

PRODUCTES I TÈCNIQUES MENYS CONTAMINANTS La investigació i l’experimentació de productes i tècniques menys contaminants és una altra de les grans claus per aconseguir minimitzar l’impacte ambiental de la nostra feina al taller. Consulta l’article Podem ser més sostenibles al taller? per veure alguns consells pràctics relacionats amb els processos de: Soldadura Decapat Poliment Esmaltat Oxidació […]

Packaging, embalatge i transport

PACKAGING, EMBALATGE I TRANSPORT El packaging sostenible és un element que podem integrar de manera senzilla. Avui dia trobem proveïdors de proximitat que ens poden proporcionar propostes de gran bellesa elaborades amb materials respectuosos amb el medi ambient, reciclats i reciclables, procedents de desforestació controlada sota certificació, amb tintes no tòxiques i fins i tot […]