origen

Revisió i supervisió de pràctiques

REVISIÓ I SUPERVISIÓ DE PRÀCTIQUES És recomanable que les persones i les organitzacions que han integrat pràctiques responsables en el seu dia a dia estiguin supervisades per entitats externes que validin i certifiquin aquestes pràctiques. Aquesta supervisió serà la que donarà fiabilitat, especialment, a les transaccions de mitjana i llarga distància. Les transaccions a curta […]

Proveïdors amb valors

PROVEÏDORS AMB VALORS En un negoci de joieria necessitem comprar o contractar una gran quantitat de productes i serveis. Prioritzar la proximitat i el petit comerç local sempre que sigui possible, així com els valors i pràctiques responsables d’aquests mateixos proveïdors, és un altre criteri decisiu. Per exemplificar aquest tret de la joieria responsable, ens […]

Perspectiva feminista I inclusiva

PERSPECTIVA DE FEMINISTA I INCLUSIVA Evidentment, és imprescindible redreçar qualsevol tipus de discriminació salarial per raó de gènere que encara pugui existir a la nostra empresa o projecte: la remuneració per a homes i dones serà la mateixa si estan exercint les mateixes funcions. Encara que sembli mentida en ple segle XXI, la bretxa salarial […]

Condicions laborals y democràcia interna

La sostenibilitat i la responsabilitat social són dos aspectes que cada vegada prenen més importància en el món empresarial. Les empreses generen un impacte a l’entorn, a nivell social, econòmic i ambiental, que pot ser negatiu o positiu en funció del seu grau de responsabilitat. Integrar la responsabilitat al centre de l’activitat econòmica i esforçar-nos […]

Transparència i comunicació honesta

TRANSPARÈNCIA I COMUNICACIÓ HONESTA El secretisme i l’opacitat són característiques molt arrelades en la indústria joiera. La transició cap a pràctiques responsables implica abandonar els vells costums per brindar transparència i coneixement tant a l’interior de l’empresa, com a la clientela i al mateix sector. A nivell extern, ser transparents passa per informar proactivament sobre […]