origen

Joieria responsable

Joieria responsable

Pràctiques a l'empresa

TRANSPARÈNCIA I COMUNICACIÓ HONESTA

El secretisme i l’opacitat són característiques molt arrelades en la indústria joiera. La transició cap a pràctiques responsables implica abandonar els vells costums per brindar transparència i coneixement tant a l’interior de l’empresa, com a la clientela i al mateix sector.

A nivell extern, ser transparents passa per informar proactivament sobre la procedència dels materials i els mètodes de producció que fem servir. Sens dubte, és important explicar els valors de la nostra marca, però aquests han d’estar fonamentats en accions, és a dir, en pràctiques reals que ja duem a terme.

Les etiquetes #joieriaresponsable, #joieriaètica o #joieriasostenible poden resultar atractives a efectes de màrqueting, tot i que en la majoria de casos segurament siguin exagerades o falses. Si bé no hi ha res estipulat, el més apropiat per fer ús d’aquestes etiquetes és haver començat una producció amb materials justos i traçables, juntament amb la voluntat manifesta d’evolucionar cap a una activitat cada any més responsable.

En aquest sentit, desenvoluparem una comunicació honesta que expliqui en quin punt del camí ens trobem i distingirem els tipus de materials que fem servir, aportant com més informació millor sobre la cadena de subministrament i el valor afegit dels materials responsables amb què treballem.