origen

Joieria responsable

Joieria responsable

Pràctiques a l'empresa

REVISIÓ I SUPERVISIÓ DE PRÀCTIQUES

És recomanable que les persones i les organitzacions que han integrat pràctiques responsables en el seu dia a dia estiguin supervisades per entitats externes que validin i certifiquin aquestes pràctiques. Aquesta supervisió serà la que donarà fiabilitat, especialment, a les transaccions de mitjana i llarga distància. Les transaccions a curta distància, malgrat la confiança que atorga el contacte directe, també se’n veuran beneficiades. Les xarxes de confiança mútua es reforcen enormement quan hi ha la garantia de terceres entitats que avalen determinades pràctiques.

Creiem que és important, i que a mig termini esdevindrà indispensable, l’elaboració d’informes generals (no només de bones pràctiques) sobre com la persona o l’organització duu a terme la seva activitat econòmica, i la validació d’aquest informe mitjançant una auditoria externa.

Actualment hi ha organitzacions locals i internacionals que han establert estàndards per implementar processos d’autoavaluació i de posterior ratificació per part d’una tercera entitat. A Catalunya, la Xarxa d’Economia Solidària ofereix el Balanç Social com a mètode d’avaluació.

A escala internacional, hi ha el moviment per l’Economia del Bé Comú, impulsat per Christian Felber, que disposa d’una xarxa organitzada en diferents països. Aquest moviment posa a disposició un conjunt d’eines per dur a terme un informe molt complet que posteriorment pot ser auditat per professionals o entitats especialitzades. El seu sistema de balanç es basa en una matriu que reflecteix quatre valors elementals que, malauradament, el sistema econòmic predominant no contempla: dignitat humana, solidaritat i justícia, sostenibilitat ambiental, transparència i participació democràtica. Aquest exercici permet valorar com es posen en acció els valors al llarg de tota la cadena de subministrament, fins a la relació amb la clientela i amb l’entorn, quins són els punts de millora i quins val més la pena desenvolupar.