origen

Joieria responsable

Joieria responsable

Origen i traçabilitat dels materials

La demanda global de plata se situa al voltant de les 30.000 tones/any, mentre creix a tots els sectors i menys del 20% d’aquesta demanda global es pot abastir mitjançant reciclatge. Això significa que, per satisfer el 80% de la demanda, cal extreure nova plata. El 90% d’aquesta plata acabada de treure cada any procedeix de la mineria a gran escala, mentre que la MAPE en produeix només el 10%. Però, igual que vèiem a la mineria d’or, la MAPE empra el 90% de les persones involucrades en aquest procés.

A diferència del que observem en el cas d’altres materials emprats en joieria, gairebé no hi ha bibliografia sobre els impactes socials i ambientals derivats de la mineria de plata. Creiem que això pot respondre a la seva característica de producte secundari en altres mineries, com les d’or, zinc, plom o coure (aproximadament el 72% de la producció minera de plata). Per tant, per fer-nos una idea dels efectes socioambientals a què es pot associar aquesta mineria haurem d’investigar el que succeeix a les activitats mineres principals.

Pel que fa a la mineria primària de plata, que representa prop del 28% de la producció total, assenyalem algunes qüestions malgrat l’escassetat d’informació. Al capdavall, els efectes negatius derivats de la mineria, sobretot quan és industrial a cel obert, són molt similars, tant des d’una perspectiva mediambiental i de l’exposició de la població a la contaminació generada, la desforestació i el dany irreversible al territori, etc. com des d’una anàlisi de drets humans en general i dels pobles indígenes en particular.

La plata responsable

La plata responsable és la gran desconeguda. Encara que la gran majoria del metall el produeixen grans companyies, actualment hi ha algunes iniciatives de petita mineria responsable que treballen la plata com a subproducte de l’or (no hi ha mines de plata a la MAPE). Els seus volums de producció de plata són modestos, però tenen capacitat suficient per abastir petites marques de joieria.

En primer lloc, destaquem la plata Fairmined, extreta de manera responsable per organitzacions mineres de Colòmbia. Es certifica i comercialitza d’acord amb els criteris del comerç just (condicions dignes i segures, preus justos, absència de treball infantil, respecte al medi ambient, etc.). Diferents proveïdors poden proporcionar aquest tipus de plata, així com certs productes semiacabats.

Una altra bona opció de proveïment responsable de plata és Fair ASM Silver, que ofereix el proveïdor alemany Fairever. Prové de cooperatives mineres de petita escala, com SOTRAMI al Perú, amb una reputació al llarg del temps per la seva responsabilitat envers les persones i la natura. Aquestes organitzacions segueixen els estàndards més alts, i han rebut nombrosos informes positius d’ONG, però el material no el certifica cap tercer. Tot i així, té traçabilitat total de l’origen, és comparativament assequible i es poden refinar lots més grans d’una sola vegada.

En el camp de la mineria a gran escala, trobem la certificació IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance) per a plata i altres minerals, encara que des de la nostra visió és important apostar sempre per la MAPE degut al seu impacte positiu en les comunitats locals.

La plata de mineria urbana també pot ser una alternativa a considerar: s’adquireix plata recuperada de radiografies mèdiques. S’estima que es poden obtenir aproximadament 12 grams de plata per cada quilo de radiografies.

Per ampliar informació, consulta el capítol dedicat a la plata de la nostra guia La joyería responsable.