origen

Joieria responsable

Joieria responsable

Origen i traçabilitat dels materials

La mineria d’or està associada a impactes ambientals greus i a vulneracions de drets humans de tipologia diversa. D’una banda, la mineria a gran escala, que suposa prop del 80% de la producció mundial, destaca per la contaminació dels ecosistemes i per les repercussions majúscules que acostuma a tenir sobre les comunitats locals, a països del sud global, a nivell social, econòmic i cultural: des de la pèrdua dels seus mitjans de vida (com l’agricultura o la pesca) fins a problemes de salut severs per la ingesta d’aliments o d’aigua contaminats, a més del desplaçament forçat i la violència en diferents manifestacions, la destrucció de terres sagrades i de medicines tradicionals. Tot plegat ha influït notablement en la desaparició de nombrosos pobles indígenes (originaris) i de les seves cultures i cosmovisions, tan estretament connectades a la terra i al territori.

D’altra banda, la mineria artesanal i a petita escala (MAPE) acostuma a dur-se a terme de manera informal, no regulada, en condicions extremadament precàries, de vegades amb treball infantil, i és responsable de gairebé el 40% de les emissions totals de mercuri al planeta. Tot i que produeix només prop del 20% d’aquest metall preciós, utilitza el 90% de la força de treball involucrada en el conjunt de la mineria d’or. La MAPE és una activitat econòmica motivada per la pobresa i per la manca d’oportunitats en un gran nombre de països d’Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia. Hi ha aproximadament 20 milions de miners/es artesanals d’or al món.

Un cop coneixem aquesta realitat, l’aposta per materials extrets de manera respectuosa amb els drets humans i el medi ambient és un element bàsic per a una producció joiera responsable.

L’or responsable

 Actualment hi ha dues certificacions de referència per als metalls preciosos: Fairmined i Fairtrade. Els dos segells funcionen per separat, però d’acord amb un estàndard molt similar. Garanteixen l’extracció responsable del metall i la traçabilitat en tot el cicle, i es fonamenten en tres grans criteris:

  • Comerç just: preus justos, condicions de treball dignes i segures, igualtat entre homes i dones, absència de treball infantil.
  • Respecte al medi ambient: seguiment dels estàndards internacionals més alts en els processos d’extracció per protegir l’ecosistema i la salut globals.
  • Desenvolupament comunitari: es destina una part dels beneficis a projectes socials i mediambientals, fet que contribueix a l’apoderament i al desenvolupament de les comunitats mineres i el seu entorn.

En el nostre cas particular, comptem amb la certificació Fairmined, que ens proporciona or provinent d’organitzacions de petita mineria responsable de Colòmbia, Perú i Equador. La iniciativa Fairmined va ser creada per Alliance for Responsible Mining (ARM), una organització sense ànim de lucre reconeguda mundialment com a líder i pionera de la MAPE responsable. Ofereix dues modalitats d´or: l´or Fairmined i l´or Fairmined ecològic.

Altres opcions de subministrament d’or respectuós amb el medi ambient les trobem en la mineria al·luvial que es duu a terme en alguns països europeus. Un bon exemple és Fairever Alluvial Eco Gold, extret com a subproducte d’una mina de grava al riu Mur (Styria, Àustria). Si bé aquests tipus d’or no l’auditen tercers, la traçabilitat és total, ja que els proveïdors el compren directament a la font, amb la seguretat que s’estan aplicant pràctiques mineres responsables. No obstant això, fer servir aquest tipus d’or no genera l’impacte social positiu en comunitats del sud global que aconseguim amb el metall certificat Fairmined o Fairtrade.

L’or procedent de la mineria urbana també és una opció d’interès, tot i que la seva aplicació a l’àmbit de la joieria encara és molt incipient, el cost és elevat i l’oferta limitada.

Per ampliar informació, consulta el capítol dedicat a l’or de la nostra guia La joyería responsable.