origen

Joieria responsable

Joieria responsable

Pràctiques al taller

GESTIÓ DELS RESIDUS

De manera generalitzada al taller, prestarem especial atenció a les fitxes de seguretat dels productes. Que no siguin tòxics no significa que siguin biodegradables, així que no podem abocar al clavegueram els productes líquids que fem servir (decapants, òxids i altres solucions). Farem una correcta gestió dels residus generats al taller en un punt verd.ghbghby