origen

Joieria responsable

Joieria responsable

Origen i traçabilitat dels materials

Les gemmes de color provenen de més de 50 països i n’hi ha més de 200 varietats. A diferència del que passa a la mineria d’or i de diamants, prop del 80% de la producció mundial de pedres de color s’emmarca a la MAPE. Es tracta de petites explotacions d’interior o de cel obert, habitualment en llocs remots, on s’utilitzen mètodes rudimentaris i eines manuals, amb una mecanització limitada o nul·la.

Aproximadament el 90% de les gemmes de color s’extreuen en països d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. Habitualment, la mineria artesanal és una activitat incentivada per la pobresa i, en determinades zones del món, representa una de les poques oportunitats d’ingressos a l’abast. Sovint és de tipus informal i implica dures i llargues jornades de treball que, poques vegades, es tradueixen en pagaments justos. L’ús de mà d’obra infantil també és una característica habitual: més d’un milió de nens i nenes treballen a mines artesanals.

La mineria acostuma a ser una activitat perillosa, especialment quan es fa amb escassos recursos i sense les mesures de seguretat adequades. Els túnels excavats a massa profunditat i amb un suport i infraestructura insuficients poden esfondrar-se i deixar atrapats els treballadors. Quan les pluges tropicals són intenses, les mines poden inundar-se. Han ocorregut accidents devastadors a causa d’esfondraments, caigudes en pous, equipaments en mal estat, etc. A més, abunden les afectacions respiratòries cròniques a causa de l’exposició a pols, així com la proliferació de malalties com la malària, la tuberculosi o el VIH/SIDA a les zones mineres. Les problemàtiques de salut no es limiten a les persones que treballen a les mines, sinó que s’estenen a les involucrades en el proper tram de la cadena. A causa de l’exposició durant el tall de gemmes, els talladors solen contraure malalties pulmonars mortals, com la silicosi (que sorgeix a causa de la inhalació de pols de sílice cristal·lina; provoca danys irreversibles als pulmons i, sovint, la mort prematura).

Actualment tampoc no hi ha estàndards de certificació reconeguts per a les gemmes de color. Realment, aquest mercat és el menys controlat de la indústria de la joieria. El recorregut de les gemmes és molt difícil de traçar, ja que hi intervenen múltiples intermediaris, i les seves cadenes de subministrament són molt complexes. Es diu que poden canviar de mans dotzenes de vegades abans d’arribar al destí final.

Les gemmes de color responsables

Tot i aquest escenari llòbrec, la MAPE de gemmes de color és un terreny fèrtil i esperançador per a la creació d’iniciatives responsables amb impacte positiu. Es tracta de projectes que, a més de garantir preus justos i el respecte dels drets humans i el medi ambient al llarg de la cadena, segueixen el model mine-to-market (de la mina al mercat). A grans trets, aquest model es regeix per la reducció enorme d’intermediaris i la documentació de la traçabilitat en tot el recorregut de la gemma.

Si bé en l’àmbit de les gemmes no hi ha estàndards fiables, la traçabilitat i la transparència són aspectes crucials en les pedres procedents de les iniciatives de petita mineria responsable, que destaquen per la proximitat amb les mines. A mida que l’empresa proveïdora treballa més estretament amb les mines, més pot garantir la traçabilitat a la cadena de subministrament.

Per conèixer les diferents opcions que recomanem, visita el nostre Directori de proveïdors.

Per ampliar informació, consulta el capítol dedicat a les gemmes de color de la guia La joyería responsable.