origen

Joieria responsable

Joieria responsable

Pràctiques a l'empresa

La sostenibilitat i la responsabilitat social són dos aspectes que cada vegada prenen més importància en el món empresarial. Les empreses generen un impacte a l’entorn, a nivell social, econòmic i ambiental, que pot ser negatiu o positiu en funció del seu grau de responsabilitat. Integrar la responsabilitat al centre de l’activitat econòmica i esforçar-nos per assolir un impacte positiu és gairebé una obligació moral si assumim la nostra part de corresponsabilitat amb el medi ambient, i som conscients del rol destacat que podem assumir en la construcció d’una societat més justa.

CONDICIONS LABORALS I DEMOCRÀCIA INTERNA

No té sentit exigir unes condicions laborals dignes per a les persones involucrades, per exemple, en l’extracció de materials a altres parts del món, si no apliquem aquest principi al llarg de tota la cadena de producció i considerem les condicions laborals i el benestar de les persones que treballen a la nostra empresa o projecte. Això s’estén als grups d’interès amb què interactuem, ja siguin proveïdors o clients multi-marca.

El criteri que apliquem per definir aquestes condicions laborals dignes en el marc d’una empresa té a veure amb contractes estables i jornades de treball coherents amb el volum de tasques que, a més, ofereixen un salari superior a l’estipulat al conveni de referència. Evitar grans desequilibris en la categorització del treball (forquilles salarials) és un altre aspecte rellevant, igual que la satisfacció de les necessitats de formació i desenvolupament professional de les persones que integren l’organització, més enllà del que estableix la llei. Destaquem la introducció de mecanismes interns addicionals que facilitin al màxim la conciliació de la vida personal amb la laboral: ampliació de permisos de maternitat i paternitat, flexibilitat horària i de teletreball.

Els models de l’economia solidària i de l’economia del bé comú fomenten la democràcia interna mitjançant iniciatives que aposten per la participació de les persones treballadores en els beneficis anuals o que promouen la participació activa i igualitària en els espais de presa de decisions. Això es relaciona directament amb una gestió totalment transparent de l’empresa.