origen

Joieria responsable

Joieria responsable

COM ENTENEM LA JOIERIA RESPONSABLE

La joieria responsable és una proposta que ens permet contribuir des del nostre ofici a la construcció d’un món més just i sostenible, tot contrarestant els impactes sovint negatius associats a l’origen dels materials amb els que treballem.

L’origen i la traçabilitat dels materials amb els que creem les joies és un aspecte imprescindible en la nostra concepció de la joieria responsable. Això implica preguntar-nos primer què hi ha darrere de tots i cadascun dels metalls preciosos i de les gemmes que utilitzem per a, després, cercar opcions d’abastiment responsable en iniciatives de mineria artesanal i de petita escala que apliquen criteris de comerç just, desenvolupament comunitari i respecte al medi ambient.

Aquesta manera de fer joieria engloba el conjunt de l’activitat econòmica, fins a la fase final de venda i connexió amb la clientela. En aquest sentit, també són importants altres pràctiques sostenibles i amb impacte social positiu que podem integrar en el funcionament dels nostres tallers i empreses, així com el nostre rol actiu dins del sector i cap a la ciutadania per generar més consciència de canvi.

ORIGEN I TRAÇABILITAT DELS MATERIALS

PRÀCTIQUES AL TALLER

PRÀCTIQUES A L'EMPRESA

FAQ

En l’actualitat, Fairmined és l’única certificació d’or i plata que disposa de llicència oficial per a joiers/es a l’Estat espanyol. Primer de tot, cal obtenir la llicència (en aquest enllaç trobaràs tota la informació). Després, pots comprar a diversos proveïdors, llistats aquí. Alguns fan enviaments a qualsevol part del món, d’altres limiten a països concrets; en casos cal demanar una quantitat mínima, en d’altres no és necessari. Majoral és un d’aquests proveïdors i l’únic ubicat a l’Estat espanyol, concretament a Barcelona.

Per vendre el metall certificat caldrà número de llicència, dades fiscals i comprovant d’alta en activitat econòmica que permeti emetre factures amb exempció d’IVA. Aquest comprovant pot ser un document 036 d’Hisenda o inclús un rebut d’autònoms recent. En el cas de Majoral, no es fa cap escalonat de preus segons quantitat. Els pagaments es fan anticipadament a l’enviament o la recollida. Els ports i assegurança per a l’enviament fora de Barcelona ciutat són 10€ (IVA inclòs). Ofereix or pur de 24 i també plata.

També és possible comprar or de 22, 18 o 14 a d’altres proveïdors com ara Fairever (Alemanya) i Gold by Gold (França), dos dels nostres proveïdors de confiança. Per a més informació, consulta el nostre directori de proveïdors.

A través de qualsevol proveïdor que estigui oferint aquest tipus de plata extreta responsablement per organitzacions mineres de petita escala. Igual que en el cas de l’or, a l’Estat espanyol, Majoral, amb seu a Barcelona, és l’únic distribuïdor Fairmined. Disposa de plata fina procedent de la cooperativa Íquira de Colòmbia.

A Europa hi ha altres proveïdors que ens poden proporcionar plata certificada Fairmined (també Fairtrade, si hi ha disponibilitat): Gold by Gold (França), Fairever (Alemanya), Altro Carato (Itàlia) i Vipa Designs (Regne Unit). A Amèrica del Nord hi trobaràs Malleable Jewellers (Canadà) i Hoover & Strong (EEUU). A Amèrica del Sud hi ha Alloy (Colòmbia).

Una altra bona opció és la plata Fair ASM Silver que ofereix Fairever i que prové d’organitzacions mineres de petita escala, com ara SOTRAMI (Perú) que, malgrat no comptar amb certificació en l’actualitat, segueixen els més alts estàndards i tenen una reconeguda trajectòria en la MAPE responsable. Per a més informació, visita el nostre directori de proveïdors.

És clar que sí! Transitar gradualment cap a una joieria més responsable és una de les possibles vies a seguir. Pots començar a integrar els materials a poc a poc, per exemple, amb una categoria de peces, una col·lecció o una part de la teva producció. Per a moltes marques és difícil, sobretot al principi, produir el 100% de les seves peces amb metalls certificats i pedres precioses d’origen responsable. Cal adaptar preus i passar estoc de plata, or, pedres i de productes ja elaborats amb materials ordinaris. Això requereix temps. Per aquest motiu, el que es fa sovint és anar augmentant progressivament el volum d’aquest tipus de producció (responsable).

Començar a treballar amb aquest tipus de metalls i gemmes de manera gradual és totalment legítim i correcte mentre l’origen dels materials es comuniqui clarament i per a cada producte.

A Barcelona, el taller de Majoral Joies. La fosa es fa exclusivament per metalls Fairmined segregant-la, tal i com obliga l’Estàndard Fairmined, dels metalls amb altres certificacions o sense certificar. Es fon d’acord a un calendari establert amb tres preus bàsics segons volum del model a fondre i segons si es tracta d’or o plata. No es cobren “mermas”. El metall es cobra anticipadament a l’entrega i existeix la possibilitat d’establir un compte personal de metall. Els clients han de disposar de la llicència Fairmined i d’estar donats d’alta en activitats econòmiques. El Taller de Majoral també ofereix la possibilitat d’executar feines mitjançant l’eina de tall de metall amb làser.

Serveis de fosa de metall Fairmined en altres països: Gold by Gold (França), Altro Carato (Itàlia), Ögussa (Àustria), Vipa Designs (Regne Unit), Malleable Jewellers (Canadà), Daniel Jewelry Casting (EEUU), Hoover & Strong (EEUU), RIVA Precision (EEUU), Alloy (Colòmbia), Grupo Altea (Colòmbia) i Darewala (Índia).

En el cas de l’or, el preu acostuma a ser un 15% superior. De totes maneres, el preu és variable ja que s’estableix respecte a alguns elements que el condicionen. Un és el cost de 4 USD addicionals per gram que s’atorga a les mines certificades i que es denomina “Premi” o “Prima”. Aquest és un cost fix que, al pagar-se en dòlars, també oscil·la segons la cotització de la divisa. La majoria de distribuïdors del metall apliquen també un escalonat segons la quantitat de metall que es compra. El punt de referència bàsic per a establir el preu és el del LBMA de Londres. És important no oblidar, però, que malgrat el preu sigui aprox. un 15% més alt, les peces d’or normalment només pesen entre un i cinc grams, fet que implica una despesa extra mínima.

Per a la plata és diferent, ja que les joies de plata tenen un altre rang de preus i hi ha més afectació de qualsevol augment de material o costos extra. El preu de la plata pot arribar a ser fins a dues o quatre vegades més elevat, depenent de si la mina responsable té certificació oficial Fairmined/ Fairtrade o no en té.

El preu d’una pedra preciosa depèn d’una sèrie de factors que poden agrupar-se en dues categories principals: 

1) Component del preu derivat de les característiques de la pedra: tipus de gemma i varietat de gemma, pes, color (matís, saturació i to), tipus de tall i la seva qualitat, claredat, país d’origen i cost dels tractaments (si procedeix). 

2) Component del preu derivat de la seva comercialització. Inclou molts factors (alguns llistats aquí): cost de la compra de la gemma en brut, cost de la talla i polit de la pedra, honoraris de comerciants/intermediaris, cost de l’exportació de les pedres des del seu país d’origen fins a les instal·lacions de tall (no disponibles en tots els països d’origen) i cost de l’exportació de la pedra al país on es vendrà. A això cal afegir-hi el marge de benefici que aplica el venedor. Els preus a l’engròs són sempre menors que els preus al detall. També hi ha un component de preu degut a la moda/demanda del moment.

En la nostra experiència, és possible trobar tant gemmes ètiques a un preu similar que el de les gemmes convencionals, com gemmes considerablement més cares. És difícil de dir exactament quant més s’encareix una gemma d’origen responsable perquè, tal i com hem vist, el cost de les gemmes depèn d’una gran quantitat de factors. És fonamental tenir en compte el pagament i les condicions justes que es garanteixen a miners/es i lapidaris/àries per a comprendre l’increment que es pugui donar. El més recomanable és demanar preus directament a proveïdors i informar-se sobre l’origen de la gemma i la seva cadena de subministrament fins al mercat. Pots trobar una llista al nostre directori de proveïdors.

Sí, hi ha alguns distribuïdors de metall d’origen responsable que també el processen. En el cas de Fairmined, s’aconsegueix plata 930 o 925 ja processada en fil quadrat i fil rodó de diferents grossors. També es poden demanar a mida formes personalitzades com ara làmina i fil de secció ovalada, rectangular o mitja canya, al proveïdor Fairever ubicat a Alemanya (cal complir amb un mínim de 150 grams per tipus de producte). L’or també es pot trobar en aliatges de 18 i 24 quirats en diferents colors (groc, blanc, rosa, vermell) i en les mateixes formes i varietats que la plata. Addicionalment, s’aconsegueixen cadenes elaborades amb or Fairmined a través de Betts Metals (Regne Unit), RIVA Precision (EEUU) i Alloy (Colòmbia).

En el cas de metall amb certificació Fairtrade, la varietat de material semi-processat és més àmplia; s’aconsegueix fil i làmina de diferents formes i espessors, també cadenes o anells de formes predefinides.

Altres distribuïdors que coneixem són Altro Carato (Itàlia), Hoover & Strong (EEUU), Bijoumoderne (Països Baixos) i Gold by Gold (França).