origen

Actualitat

La joieria responsable avança cap a l’economia solidària

La joieria responsable és un moviment en actiu al territori que posa l’èmfasi en l’origen i la traçabilitat dels materials, i que proposa una transformació de tallers i empreses des d’una perspectiva d’economia solidària.

Martells

El mapa Pam a Pam ja integra un bon grapat d’exemples d’aquesta connexió entre la joieria responsable i l’economia solidària.

Sovint diem que no hi pot haver autèntica bellesa en les joies que fem quan l’origen dels materials “preciosos” és encara, a dia d’avui, sinònim d’explotació. Les cadenes de subministrament de bona part de les matèries primeres que emprem en l’ofici (or, plata, diamants, gemmes de color) solen estar associades a greus impactes ambientals, conflictes armats, corrupció, treball infantil i vulneracions de drets humans de tota mena en un gran nombre de països africans, llatinoamericans o asiàtics.

Vist això, la joieria pot ser responsable? La nostra resposta és un SÍ rotund. Parlem d’una nova joieria que és ja un moviment real i en actiu, també al nostre territori, i que posa l’èmfasi en l’origen (responsable) i en la traçabilitat dels materials al llarg de tot el seu cicle. Això implica cercar els metalls preciosos i les pedres en iniciatives de mineria artesanal i de petita escala que apliquen criteris de comerç just, respecte al medi ambient i desenvolupament comunitari amb impacte social positiu. D’alternatives, n’hi ha. Al mateix temps, la joieria responsable proposa una transformació dels tallers i empreses en clau d’economia solidària.

Què és l’economia social i solidària?

L’Economia Social i Solidària (ESS) és una contraproposta al model capitalista que advoca per una democratització de l’economia, l’autogestió del treball, la priorització de les persones per sobre del capital i les relacions basades en la cooperació i la sostenibilitat de la vida. No es tracta d’eliminar l’ànim de lucre de la nostra activitat econòmica, sinó de supeditar-lo a uns principis que afavoreixin un sistema just i saludable, tant per a les persones com per al planeta. Ens referim a principis com el compromís social i ambiental, el suport mutu, l’equitat, el treball digne, la transparència, la participació…

En l’actualitat podem trobar iniciatives d’ESS en totes les fases del cicle econòmic. El mapa Pam a Pam de l’economia solidària a Catalunya és una eina col·lectiva que mostra aquesta altra economia en creixement i que ens facilita, com a consumidores/s responsables, la possibilitat de descobrir un ampli ventall de propostes d’alimentació, tèxtil, habitatge, subministraments, hostaleria i altres serveis, d’acord a aquests valors. I, des de fa poc, també inclou experiències de joieria (responsable).

Punts de joieria al mapa Pam a Pam

El mapa Pam a Pam ja recull un bon grapat de firmes joieres que són exemple d’aquesta connexió entre la joieria responsable i l’economia solidària. Ha estat fruit d’una col·laboració amb l’ONG Medicus Mundi Mediterrània per a identificar, entrevistar i valorar la seva activitat econòmica basant-se en 15 criteris de l’ESS que consideren aspectes d’organització interna, d’impacte social i d’impacte ambiental.

Entre els punts de joieria que formen part d’aquest mapa hi ha Adoro mi oro, Adriana Díaz H. Jewellery, Anne Waha Jewellery, Coralie Grzes, Emilie Bliguet Ethical Jewellery, Joieriaipoesia, Juia Jewels, Koetania, Majoral (Eixample), Majoral (Sant Gervasi), Marta Joieria Artística i Paula Waters Joies.

On és el vincle amb l’economia solidària?

Més enllà de la cura per l’origen net i la comercialització justa dels materials que utilitzem, són molts els aspectes de l’ESS que podem integrar en el funcionament dels nostres tallers i empreses de joieria. A nivell de taller, per exemple: des del reciclatge i la reutilització en tots els aspectes possibles, a la substitució de productes tòxics per opcions no contaminants, el packaging i la missatgeria sostenibles, el consum energètic (mínim, eficient, procedent d’energies renovables) o la gestió que fem dels residus.

Des d’una vessant d’empresa: els valors i la proximitat dels nostres proveïdors, la banca ètica, la transparència i la supervisió de pràctiques, via una comunicació honesta sense “greenwashing”, passant per l’anàlisi de rols i productes des d’una perspectiva de gènere, la democràcia interna o unes bones condicions de treball en harmonia amb la vida.

També en un sector tradicionalment tan opac com el joier es poden fer passes fermes en la direcció que ens planteja l’economia solidària. De fet, la joieria responsable és un camí a recórrer que no té meta final d’arribada, una revisió i millora contínua cap a processos més sostenibles. I és també intercooperar per a compartir coneixement, idear solucions plegades davant els reptes que afrontem i generar més consciència de canvi.

Article elaborat en col·laboració amb Pam a Pam. Versió ampliada de l’article ”La joieria pot ser responsable?”, publicat per Pam a Pam el 30 de novembre de 2022.