origen

Actualitat

Extracció de gemmes de manera responsable

Carmen García-Carballido és geòloga, gemmòloga i proveïdora de gemmes ètiques. En aquest article ens introdueix a la mineria responsable de gemmes de color i ens presenta tres casos de producció ètica i traçable a Sri Lanka, Austràlia i Tanzània.

Australian Opals, Capricorn Gems

Vora el 80% de les pedres de color són extretes anualment per miners/es artesanals.

Magnitud de l’explotació minera

La majoria dels jaciments on es troben les gemmes de color es van formar a partir de dipòsits de rius antics, que en el seu dia van transportar sediments erosionats de la roca mare (on es creen les gemmes), tot formant acumulacions de grava, sorra i argila. En funció de la profunditat del jaciment i de la seva extensió, es requereixen diferents mètodes d’extracció i l’escala de l’explotació varia des d’una petita excavació arran de terra, fins a grans pedreres i, fins i tot, mines d’interior a gran profunditat.

Tant l’extracció de gemmes com la de metalls té lloc a diverses escales: petita, mitjana i gran, segons la magnitud de l’explotació.

Les corporacions mineres s’enfoquen en activitats de mitjana i gran escala, construeixen pedreres grans i mines profundes i fins i tot drenen sota el mar. La seva activitat sol estar força mecanitzada i requereix personal especialitzat. Aquestes corporacions són responsables de la producció mundial de prop del 80% dels diamants i del 80% de l’or, però només extreuen un 20%, aproximadament, de la producció mundial de gemmes de color.

La mineria artesanal i de petita escala (MAPE) és una activitat que dóna feina a més de 100 milions de persones al món. Al voltant del 80% de les pedres de color, 20% dels diamants i aproximadament el 20% de la producció d’or, són extrets anualment per miners artesanals. Aquesta activitat minera es fa a molts països del món i consisteix en petites explotacions, d’interior i/o de cel obert típicament a llocs remots. Les eines i els mètodes d’explotació solen ser rudimentaris. MAPE es desenvolupa en grups petits, de vegades membres de la mateixa família, que es van desplaçant d’un lloc a un altre a la recerca de gemmes.

Deguda la naturalesa d’aquesta activitat, sovint es duu a terme clandestinament, en ocasions involucrant mà d’obra infantil i, malauradament, també es cometen abusos dels drets humans i s’acostuma a deixar el terreny sense restaurar. Això no és un exemple de mineria responsable, no és bo per als treballadors, ni ho és per al medi ambient, ni dóna bona reputació a la indústria joiera.

El primer pas per aconseguir que un projecte miner sigui responsable és reconèixer aquesta activitat minera i legalitzar-la. Els permisos d’explotació comporten obligacions legals segons els països, però inclouen aspectes com ara: el pagament d’impostos, la regularització de l’ocupació, les inspeccions per part de l’autoritat, l’obligació de restaurar el terreny i la declaració a la duana de les gemmes que s’exporten.

Quan actuem de manera honesta, mitjançant una cadena de subministrament transparent, des del respecte als drets humans, l’impuls del desenvolupament social de les famílies mineres, el pagament d’un sou digne a miners/es i lapidaris/àries i la cura del medi ambient, estem aplicant practiques ètiques, i estem contribuint a fer un món millor. Es redueix la pobresa, es mitiga la desigualtat de gènere, es millora la salut i la higiene de les persones treballadores i es preveu la destrucció de l’entorn. Aquesta és la filosofia que caracteritza els subministradors de gemmes ètiques i traçables, com és el cas de Ethical Gemstones of the World.

A continuació, es presenten tres exemples de mineria responsable que produeixen gemmes ètiques i traçables, totes disponibles a través de ’Ethical Gemstones of the World’.

Extracció de safirs a Sri Lanka

Solen ser explotacions d’interior que comencen amb un pou (vertical) que pot arribar als 20m de profunditat per tal d’accedir a la capa on s’espera trobar les gemmes. S’excaven galeries (normalment horitzontals) a l’interior, a partir de la base del pou, i es van estenent tot buscant gemmes. Aquest és el cas de les explotacions de safirs a Sri Lanka (FOTO-1), els pous dels quals es construeixen a pic i pala i tenen una robusta estructura creada a partir de troncs (gumtree i bambú) i vegetació local sense necessitat d’usar cap clau. L’accés a la galeria es fa baixant pel pou fent servir cordes i ajudant-se de l’estructura de troncs. El material excavat es puja a la superfície en cistelles usant una corriola i es renta amb aigua el sediment a la recerca de gemmes. Per extreure l’aigua, cal una bomba que constantment inunda la mina i, segons els casos, s’hi instal·la ventilació assistida. També hi ha un sistema rudimentari amb tubs per comunicar-se des de l’interior.

FOTO-1: Construcció d’un pou a Ratnapura, Sri Lanka (Nineteen48)

Quan la mina s’esgota, l’espai minat s’omple amb el mateix sediment extret i es restaura el terreny. El fet de deixar pous oberts quan ja no s’explota la mina és un perill per als mateixos miners i les seves famílies, ja que fins i tot un nen o un animal pot caure i produir-se una fatalitat.

Extracció d’òpal a Austràlia

Les explotacions d’Òpals Boulder a Austràlia són majoritàriament a cel obert, especialment a la zona central de Queensland. S’usen excavadores petites per remoure part del terreny superficial i així accedir al nivell on es poden trobar les concrecions (pedres grans), on de vegades es troba el preuat òpal.

Un cop acabada l’explotació, el material superficial i el sòl es retornen. Amb el temps, la vegetació autòctona colonitza el terreny i esborra en gran mesura els efectes de l’explotació. La legislació australiana obliga els miners a restaurar el terreny, ja que si no ho fan no se’ls torna la fiança lliurada en sol·licitar el permís miner.

En altres zones, com Lightning Ridge (New South Wales), els òpals es troben a més profunditat i cal perforar pous d’accés i construir galeries. La legislació australiana obliga a reduir la mida de maquinària utilitzada, i és per això que el pou d’accés no pot sobrepassar un metre de diàmetre. A més, tota la maquinària a emprar a l’interior ha de cabre per aquest pou.

Extracció de robins, granats i altres gemmes a Tanzània

A vegades les gemmes les descobreixen els agricultors directament a terra mentre llauren la terra o recol·lecten les plantacions. En aquest cas, l’explotació no requereix cap gran transformació del terreny més enllà de remoure la terra. És així com diverses dones a la vall d’Umba (Tanga, Tanzània) van començar a trobar turmalines, safirs, granats i robins. Al principi, elles no sabien ni quin tipus de gemmes eren, si tenien algun valor, si valia la pena caminar diverses hores (anada i tornada) durant el cap de setmana a la cerca d’un comprador o si al final les acabarien estafant. És força comú que els miners artesanals desconeguin el seu producte i per això és fàcil que un comprador sense escrúpols els enganyi.

Aquestes dones agricultores van començar a parlar entre elles i van crear TAWOMA – Tanzanian Women Miners Association. L’any 2016, amb el suport de PACT (ONG que treballa en projectes socials) i GIA (Gemmological Institute of America), es va crear un programa pilot per fer una guia escrita (en l’idioma local, Kiswahili) sobre gemmes en brut, apta per a miners/es. Va ser un èxit rotund. Les dones de TAWOMA (FOTO-2) van aprendre mètodes bàsics d’identificació gemmològica, de gradació de pedres i una escala de valor segons la qualitat de cada gemma. Immediatament, va millorar el seu coneixement i capacitat de negociar. L’any 2017 es va crear el projecte Moyo Gems, gràcies al suport de proveïdors ètics com Nineteen48Anza Gems que, des de llavors, ajuden a les dones de TAWOMA a comercialitzar internacionalment les seves gemmes ètiques i traçables.

FOTO-2: Dones mineres de Tanzània: Amina (esquerra) i Zuhura (dreta) – (Nineteen48)

Comerç ètic

El comerç de gemmes es caracteritza des de temps remots perquè les pedres canvien de mans moltes vegades, tant la pedra en brut, com la ja tallada i polida. Això significa que des que el miner/a troba la gemma fins que aquesta llueix en una peça de joieria, aquesta gemma podria haver canviat de mans fàcilment vint vegades, i a diversos països. Cada intermediari que mou la pedra cobra la seva comissió. És fàcil d’imaginar que, seguint aquest model comercial, els que treballen més dur per extreure aquestes gemmes són els que cobren menys.

Ethical Gemstones of the World utilitza el model ‘Mine to Market’ (de la Mina al Mercat). Això vol dir que el nombre d’intermediaris es redueix considerablement, i és per això que podem pagar un salari just als miners i als lapidaris, sense que necessàriament la gemma costi més al consumidor final. Un altre avantatge del model ‘Mine to Market’ és que permet documentar la traçabilitat de la gemma en la seva totalitat, ja que sabem on es va extreure, on es va tallar i com va arribar a les nostres mans. A més, podem influir en l’activitat minera, tot assegurant que no es violen drets humans, que no hi ha menors treballant a les mines, que els lapidaris treballen en bones condicions i que el procés d’exportació és transparent.

El consumidor d’avui en dia és cada cop més exigent i el concepte de sostenibilitat és ja part de les nostres vides i activitats diàries. Quan donem suport a les comunitats mineres artesanals pagant-los un salari just per a les pedres, els seus fills/es podran anar a l’escola (en lloc d’anar a treballar). Quan promovem projectes socials per a les famílies mineres (p. ex. creació d’un taller de tall i poliment al país d’origen de les gemmes), estem recolzant-los perquè quan l’activitat minera disminueixi tinguin unes millors condicions de vida. Quan promovem la cura del medi ambient (p. ex. restauració del terreny després que s’acaba l’activitat minera), estem fent un món millor.

CARMEN GARCIA-CARBALLIDO
MSc., L. Geology, EurGeol, FGA, DGA, GIA AJP
Geòloga, gemmòloga i taxadora de joies

Ethical Gemstones of the World – from MINE to MARKET
WhatsApp: +44 755 484 6353
Email: ethicalgemstonesoftheworld@gmail.com
Instagram: instagram.com/ethicalgemstonesoftheworld/
Linkedin: linkedin.com/in/carmengarciacarballido

La traducció de l’article al català ha estat realitzada pel col·lectiu ORIGEN – Gold for Future