origen

Actualitat

Exposició ORIGEN 2020

L’exposició ORIGEN 2020 reuneix peces úniques de vuit artistes de joieria artesanal i responsable establerts a Barcelona, que més tard passaran a formar el col·lectiu ORIGEN – Gold for Future. Es va presentar el 16 de gener de 2020 al Centre d’Artesania de Catalunya.

Vitirines_Emilie_ORIGEN

Emfatitza la procedència de les matèries primes, les mines de les que s’extreuen, les condicions laborals de les persones involucrades i la protecció del medi ambient

saber més

ORIGEN 2020 mostra una altra forma possible de fer joieria a partir de minerals i pedres precioses obtingudes a un preu just, amb garantia de drets humans i de respecte al medi ambient en tot el seu cicle, que alhora apareix necessària i especialment valuosa en un context d’emergència climàtica i social a escala global.

L’exposició emfatitza la procedència de les matèries primes amb les que es confeccionen les joies (or, plata, gemmes, diamants), les mines de les que s’extreuen, les condicions laborals de les persones involucrades i la protecció del medi ambient i de la salut pública mitjançant l’ús de productes no contaminants. Les peces d’ORIGEN 2020 han estat elaborades amb or i plata Fairmined, un segell que certifica que provenen d’organitzacions mineres artesanals responsables i que aplica criteris de comerç just.

Joies amb valor afegit

A simple vista, ni els ulls més experts poden distingir una joia convencional d’una peça de joieria ètica. L’aspecte dels metalls i les pedres precioses és exactament el mateix, tot i que expliquen històries molt diferents. Una joia ètica és tan valuosa per a qui la llueix com per a totes aquelles persones involucrades en el seu cicle; és un motor de transformació social i mediambiental.

La joieria ètica (responsable o sostenible) esdevé, per tant, en una alternativa real i viable davant dels impactes socials, econòmics, ambientals i sobre la salut associats a l’origen dels minerals preciosos. L’extracció dels metalls es duu a terme a petita escala, amb població adulta a qui es garanteix un preu i unes condicions laborals justes, i reverteix positivament en el desenvolupament de les comunitats. Així mateix, es minimitza l’impacte ambiental gràcies a la reducció de productes tòxics i a un estricte control d’abocaments a l’aigua.


Expositors:
adoro mi oro, Adriana Díaz Higuera, Emilie Bliguet Ethical Jewellery, ILFO unique ecojewels, JUIA Jewels, Koetania, Roc Majoral yi Teresa Estapé.